Štát nie je firma

Štátny rozpočet

Túto grafiku venujem Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (UHP), ktoré sa postupne stáva najcitovanejšou inštitúciou v médiách aj medzi politikmi. Začínam mať pocit, že tento štát riadi UHP, nie vláda s parlamentom.