Čo sa dnes chystá v Nemecku? Demonštrácia poľnohospodárov v Berlíne (opakovaná)

Traktor

Začo budú demonštrovať? Napríklad zato, aby 80% produkcie mäsa, obilia a mlieka bola z domácej produkcie. Aj za to, aby bola konečne vyplatená pandemická pomoc. No aj zato, aby neboli podpísané obchodné dohody s Kanadou a USA. Podrobnejší článok je tuPokračovať v čítaní „Čo sa dnes chystá v Nemecku? Demonštrácia poľnohospodárov v Berlíne (opakovaná)“

Vedia naše elity, čo ich čaká?

Loď v búrke

Keď sledujem vývoj u nás doma a vo svete, vidím obrovskú silu zotrvačnosti. Vidím ju v ekonomike, ale aj v sociálnej rovine, v spoločnosti. Táto zotrvačnosť má za následok, že mnohí idú ešte stále „na neutrál“. Veď on ten svet nejako pôjde ďalej. Tí vnímavejší používajú vetu, že dávno nebola vojna, lebo tušia zmenu kurzu našej lode. Tí ešte vnímavejší sa zariadili vopred a dávno radšej odbočili na inú, možno kľukatejšiu a dlhšiu cestu. Pokračovať v čítaní „Vedia naše elity, čo ich čaká?“