Slovník pojmov

B

Bezštruktúrne riadenie – také riadenie, ktoré nepotebuje priame, ústne alebo písomné príkazy, ale napriek tomu podľa nich objekty riadenia konajú. Opakom je štruktúrne riadenie, kde sú rozkazy zadané jasne, ústne alebo písomne.

D

Dezinformácia – časť lži zamaskovaná pod pravdou v akomkoľvek pomere (dezinformácia je aj 100% lož, ale rovnako tak aj dlhodobo omieľané 1% lži skryté v 99% pravdy).

G

Gamification – zavádzanie prvkov hry do prostredí, kde sa hra za normálnych okolností nenachádza. Napríklad v učebnej mobilnej aplikácii je zahrnutá súťaž o bodovanie, ktorá má motivovať študentov k častejšiemu učeniu a lepším výsledkom.

I

Informácia – nástroj riadenia, kedy objekt riadenia (napr. pracovník) jednak dostáva informácie od subjektu, ale zároveň aj odovzdáva spätnú väzbu a informácie subjektu riadenia (napr. riaditeľovi).

Informačná vojna – vojna vedená infomačnými prostriedkami, médiami a interenetom. Vie páchať aj hmotné škody a zabíjať, napríklad keď sa v danej krajine vytvorí taká atmosféra, ktorá spôsobí, že rozvášnený dav zabije predstaviteľov svojej vlády (napr.  Lýbia alebo Irak).

J

Jazyková diverzia – zmena alebo posun významu slova za účelom ďalšej propagandy a nálepkovania oponentov.

M

Moc – moc nie je visačka na dverách alebo titul, ale v praxi preukázaná a overená schopnosť riadiť. Riadiť možno priamo aj nepriamo, teda štruktúrne aj bezštruktúrne

P

Propaganda
Propaganda biela – vyzdvihovanie len vlastných pozitív
Propaganda sivá – vyzdvihovanie len oponentových negatív
Propaganda čierna – šírenie vymyslených informácii o oponentovi
Dnes sa propaganda nazýva hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie.

Q

Qui bono? – (lat.) Pre koho úžitok?

R

Rufmord – (dosl.) vražda dobrého mena, očierňovanie, cielené pošpinenie dobrej povesti

S

Šedá eminencia – radcovia, poradcovia, konzultanti. Všetky osoby, ktoré našepkávajú výkonnej moci, politikom, premiérom alebo prezidentom.

Slavkovský formát – spolupráca troch štátov – Rakúska, Česka a Slovenska, ktorá je odpoveďou na snahy Rakúska dostať sa do V4.

Š

Štruktúrne riadenie – také riadenie, ktoré prebieha cez priame ústne alebo písomné príkazy. Opakom je bezštruktúrne riadenie, ktoré prebieha bez slov a nariadení.

V

V4 – Vyšegrádska skupina – kultúrno-politická aliancia krajín Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko.