Slovník pojmov

B

Bezštruktúrne riadenie – také riadenie, ktoré nepotebuje priame, ústne alebo písomné príkazy, ale napriek tomu podľa nich objekty riadenia konajú. Opakom je štruktúrne riadenie, kde sú rozkazy zadané jasne, ústne alebo písomne. Typickým príkladom bezštruktúrneho riadenia je tzv. firemná kultúra. Teda zamestnanci presne vedia, čo si želá ich vedenie, za čo budú pochválení a za čo naopak potrestaní.

D

Dezinformácia – časť lži zamaskovaná pod pravdou v akomkoľvek pomere (dezinformácia je aj 100% lož, ale rovnako tak aj dlhodobo omieľané 1% lži skryté v 99% pravdy).

G

Gamification – zavádzanie prvkov hry do prostredí, kde sa hra za normálnych okolností nenachádza. Napríklad v učebnej mobilnej aplikácii je zahrnutá súťaž o bodovanie, ktorá má motivovať študentov k častejšiemu učeniu a lepším výsledkom.

I

Informácia – nástroj riadenia, kedy objekt riadenia (napr. pracovník) jednak dostáva informácie od subjektu, ale zároveň aj odovzdáva spätnú väzbu a informácie subjektu riadenia (napr. riaditeľovi).

Informačná vojna – vojna vedená infomačnými prostriedkami, médiami a internetom. Vie páchať aj hmotné škody a zabíjať, napríklad keď sa v danej krajine vytvorí taká atmosféra, ktorá spôsobí, že rozvášnený dav zabije predstaviteľov svojej vlády (napr. Lýbia alebo Irak).

J

Jazyková diverzia – zmena alebo posun významu slova za účelom ďalšej propagandy a nálepkovania oponentov. Niekedy je cieľom jazykovej diverzie zamaskovanie pravého významu slova, prípadne jeho nahradenie z dôvodu opotrebovania (diváci už nereagujú na dané slovo a miesto neho sa začne používať iné, väčšinou s neutrálnym alebo nič nehovoriacim významom).

K

Kontraktor – v rámci jazykovej diverzie sa dnes týmto menom označuje žoldnier, vojak bojujúci za peniaze. Vačšinou ide o bývalého vojaka elitných zložiek armády.

M

Moc – moc nie je visačka na dverách alebo titul, ale v praxi preukázaná a overená schopnosť riadiť. Riadiť možno priamo aj nepriamo, teda štruktúrne aj bezštruktúrne

O

Odídenec – nové slovíčko pre utečenec či imigrant. Používa sa tiež slovíčko presídlenec.

P

Propaganda
Propaganda biela – vyzdvihovanie len vlastných pozitív
Propaganda sivá – vyzdvihovanie len oponentových negatív
Propaganda čierna – šírenie vymyslených informácii o oponentovi
Dnes sa propaganda nazýva hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie.
Presídlenec – synonymum pre slovo odídenec alebo utečenec či imigrant.
Politická mimovládka – mimovládna nezisková organizácia, ktorá formuje politický život, vyjadruje sa ku spoločenským a politickým témam a pokútnym spôsobom sa zápája do politického procesu.

Q

Qui bono? – (lat.) Pre koho úžitok?

R

Rufmord – (dosl.) vražda dobrého mena, očierňovanie, cielené pošpinenie dobrej povesti

S

Šedá eminencia – radcovia, poradcovia, konzultanti. Všetky osoby, ktoré našepkávajú výkonnej moci, politikom, premiérom alebo prezidentom.

Slavkovský formát – spolupráca troch štátov – Rakúska, Česka a Slovenska, ktorá je odpoveďou na snahy Rakúska dostať sa do V4.

Š

Štruktúrne riadenie – také riadenie, ktoré prebieha cez priame ústne alebo písomné príkazy. Opakom je bezštruktúrne riadenie, ktoré prebieha bez slov a nariadení.

V

V4 – Vyšegrádska skupina – kultúrno-politická aliancia krajín Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko.