Slovník pojmov

D

Dezinformácia – časť lži zamaskovaná pod pravdou v akomkoľvek pomere (dezinformácia je aj 100% lož, ale rovnako tak aj dlhodobo omieľané 1% lži skryté v 99% pravdy)

I

Informácia – nástroj riadenia, kedy objekt riadenia (napr. pracovník) jednak dostáva informácie od subjektu, ale zároveň aj odovzdáva spätnú väzbu a informácie subjektu riadenia (napr. riaditeľovi)

J

Jazyková diverzia – zmena alebo posun významu slova za účelom ďalšej propagandy a nálepkovania oponentov

M

Moc – moc nie je vysačka na dverách alebo titul, ale v praxi preukázaná schopnosť riadiť

P

Propaganda
Propaganda biela – vyzdvihovanie len vlastných pozitív
Propaganda sivá – vyzdvihovanie len oponentových negatív
Propaganda čierna – šírenie vymyslených informácii o oponentovi

Q

Qui bono? – (lat.) Pre koho úžitok?

R

Rufmord – (dosl.) vražda dobrého mena, očierňovanie, cielené pošpinenie dobrej povesti

V

V4 – Vyšegrádska skupina – kultúrno-politická aliancia krajín Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko