Prečo Remišová nevyčerpá ani toľko eurofondov, čo predošlá vláda

V hlavných správach na RTVS bola odvysielaná reportáž o inovatívnych slovenských projektoch, ktoré získali známku excelentnosti, ale nové Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie nevie nájsť 24 miliónov na ich podporu. Toto je naoko bežná informácia z novín, veď peniaze nevedia nájsť ani v iných rezortoch. Podstata tohoto problému má však mimoriadne hlboké príčiny.

Slovensko má, zjednodušene povedané, vyčlenených 5 oblastí, do ktorých majú ísť eurofondy. Jedna oblasť sú inovácie, druhá životné prostredie, ďalšia je doprava, sociálna oblasť a posledná je taká univerzálna, kam sa ministerstvo snaží napchať všetko, čo sa nezmestilo inde (tzv. Európa bližšie k občanom, rozvoj regiónov atď.).

Doteraz bola práca s eurofondami relatívne jednoduchá. Stratégia aj výzvy sa napísali v Bratislave, povedalo sa, že fondy sa budú čerpať napríklad na čističky alebo na penzióny, podali sa projekty, vyplatili sa, osadila sa ďakovná eurofondová tabuľa a bolo vymaľované.

Toto programové obdobie je to úplne inak. O stratégií aj nastavení výziev majú rozhodovať priamo členské štáty, ideálne samotné regióny na základe dohody šťátnej moci, verejného, súkromného aj občianskeho sektora (tzv. územná dohoda). Majú si sadnúť za stôl všetci významní aktéri v danom regióne a spoločne rozhodnúť, čo ich kraj potrebuje. V diskusii, kde sa musí všetko poctivo odargumentovať a odsúhlasiť dohodou. Nie je to ľahké urobiť, nie je to ani najrýchlejšia možnosť, ale je to najdemokratickejší a najčistejší spôsob, akým tieto peniaze rozdeľovať. Pretože každý účastník debaty bude mať možnosť aj právo kontrolovať míňanie týchto peňazí. Bude mať zároveň osobný záujem o zlepšenie svojho regiónu. Nielen skorumpovaný úradník z hlavného mesta.

Toto je len polovica problému. Druhá polovica je, že ministerstvo doteraz funguje na princípe, že chce o veciach rozhodovať z pozície moci a bez účasti odbornej verejnosti či verejno-súkromného sektora (odborníci na to reagovali tu). Ešte väčší problém je, že nová vláda nevie identifikovať, kam jednotlivé projekty zaradiť, do ktorej oblasti. Projekt, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako poľnohospodárska inovácia môže v skutočnosti spadať pod enviromentálnu oblasť. Pri projektoch totiž konečne treba rozmýšľať nad reálnym dopadom minutých peňazí. Nielen postaviť na 5 rokov penziónik, a potom nech aj koza skape.

Výsledok je taký, že v daných 4 oblastiach nové ministerstvo a jeho ľudia netušia, aké projekty tam dať. Zároveň do poslednej 5. naopak napchali všetko, čo sa dalo, takže je tam pretlak projektov. Preto Remišová povedala, že na inovatívnych vedcov nevydalo, lebo peniaze z tejto oblasti chce minúť na zmiernenie dopadov pandémie.

Nové ministerstvo na čele s laikom:

  1. ignoruje hlasy odbornej verejnosti a odmieta zaviesť princíp participatívnosti pri tvorbe projektov,
  2. nevie ako minie peniaze v 4 oblastiach, lebo kvôli bodu 1. nemá dostatočné informácie ani kapacitu zistiť, čo skutočne v regiónoch treba,
  3. do poslednej oblasti narvala všetko, čo sa dalo, takže sa týmto projektom dostanú len šupky, prípadne nič, ako spomínaným inováciám a vedcom. Pritom sa toľko bili do pŕs, ako tu chceme budovať znalostnú ekonomiku.

Suma sumárum, hrozí nám ešte nižšie čerpanie eurofondov, ako za vlády Smeru. A keďže eurofondy nie sú láskavý dar Nemecka alebo EÚ, ale naše vlastné peniaze, ktoré si tiež odvádzame do spoločného rozpočtu, bude to donebavolajúca krádež našich (resp. vašich) vlastných prostriedkov. Nitky opäť vedú do Nemecka a starej únie, ktorej svojou hlúposťou zaplatíme pandemickú pomoc, akú naša neschopná vláda nevie vyplatiť našim občanom a firmám.

Nevyčerpá ich kvôli neodbornosti a arogantnosti. To sú dva hlavné problémy tejto vlády. Pre porovnanie, minulá vláda nechala vypracovať dokument Vízie a stratégie pre Slovensko do roku 2030, kde je zakotvená participatívnosť spoločného rozhodovania. Tento dokument je krátko pred dokončením, pripomienkoval sa a tieto sa budú zapracovávať. V poslednej verzii, ktorú som videl, ministerstvo výrazne obmedzilo práve spôsob výkonu partnerstva a zjednania dohody.

= = = = =

Zdroje informácií

Tieto informácie mám na základe rozhovoru s odborníkom, ktorý sa problematike eurofondov venuje takmer 20 rokov na všetkých úrovniach riadenia.

Reportáž o stopke pre inovatívne projekt nájdte v archíve RTVS, je to od času 7:08. Predtým táto vláda nevedela nájsť 8 miliónov na podporu vedy a výskumu v oblasti testov na Covid-19.

Foto: www.pexels.com/photo/brown-puzzle-pieces-3852577/

= = = = =
Doplnenie

Pri inovatívnych firmách sa to komplikuje, viac článok tu:

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/567927-remisova-hlada-peniaze-pre-inovativne-firmy-podpora-sa-komplikuje/

Bol článok zaujímavý? Pošli ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *