Vláda SR sa otvorene priznala k nezákonnosti

Dnes vás chcem upozorniť len na 2 veci

 1. Minister zdravotníctva Krajčí otvorene priznal, že nemajú zákonné právo ani metodické usmernenia. Majú ho v šuflíku, ale hi-hi-hi, parlament je nefunkčný, takže táto víkendová rošáda bude nezákonná a schvália si ju dodatočne. Tým je zároveň povedané aj to, či je pre niekoho právne záväzná alebo nie. A tí šialenci sa na tlačovke ešte aj rehocú, dobre si to vypočujte www.ta3.com/clanok/1195588/tb-po-rokovani-vlady-o-celoplosnom-testovani-a-obmedzeni-pohybu.html
 2. Starostovia a primátori sú štatutári, v podstate ručia svojim podpisom aj krkom v prípade stíhania. Mnohí starostovia si to dodnes neuvedomili a prípravy na plošné testovanie robia na základe tlačoviek, nie na základe zákona alebo metodického usmernenia. Časť to rieši tak, že vyhlasujú dedinským rozhlasom, že hľadajú dobrovoľníkov, lebo sa im nik nehlási.

Bolo by dobré zájsť osobne za Vašimi mestskými alebo obecnými poslancami (isto viete kde bývajú) a povedať im dôrazne a slušne, ako sa veci majú. Že starosta robí protiprávnu vec, že porušuje zákon a ide proti vlastným občanom. Nie emailom, nie telefonicky, nie cez Messenger. Osobne.

Ak zlyháva zastupiteľská demokracia, jej poriadok neobnoví ani politik, ani policajt, ani sudca a už vôbec nie armáda. Poriadok si musia vynútiť a obnoviť len a len občania (Vy!), pretože Ústavu zatiaľ nik nezrušil. Pre krátke osvieženie pamäte:

Čl. 2

 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
 2. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
 3. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Foto: TA3

Bol článok zaujímavý? Pošli ďalej

7 komentárov k “Vláda SR sa otvorene priznala k nezákonnosti”

  1. Uznesením nemožno obmedzovať osobné či ústavné slobody. Na základe tohoto uznesenia chcú obmedzovať pohyb, nakupovanie, povinnú školskú dochádzku a ďalšie práva. Na tlačovke na seriózne a opodstatnené otázky povedia, že sú to špecialitky a nemajú na ne odpovede, prípadne odkážu na právnikov. Nie, na toto má byť zákon a metodické pokyny. Tie neexistujú.

   Vláda koná protiprávne a starostovia si koledujú o žaloby. Viem, že niektorí ich už majú na krku, ale pribudnú ďalšie.

 1. Vďaka za správne nasmerovanie – pozrieť sa, ako je definovaný pojem uznesenie, presnejšie „uznesenie vlády SR“. Podľa Wikipédie (nerád sa na ňu odvolávam, ale je to tam veľmi zrozumiteľne napísané) – na Slovensku je to typ organizačného aktu (resp. právneho aktu v širšom zmysle) . Slúži ako forma rozhodovania vlády SR. Nie je to všeobecne záväzný právny predpis. Ako interný normatívny akt je záväzný len pre (určitých) adresátov vo vnútri štátnej správy, nie však mimo nej; uznesenie vlády SR teda nemôže byť záväzné napríklad pre bežného občana.

  1. No aj keď je adresovaný pre štátnu správu, aj vtedy musí byť založený na zákone, pretože ako hovorí ústava, všetko konanie je založené na zákonnosti a každý môže konať len v jej medziach.

  1. Ďakujem za doplnenie. Stále tu však vyvstáva otázka výkladu daného uznesenia a zákona, resp. spôsob, na akom bol vystavaný. Počkám si na právnu analýzu od právnikov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *